Indian constitution

ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ರಚನೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ - ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೆಗ್ಗುರುತು ಪ್ರಕರಣಗಳು

ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ , ಸಂಸತ್ತು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.   ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡ…

Important Amendments in Indian Constitution in kannada

ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು - UPSC ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಿವೆ ?  ಭಾರತೀ…

Load More
That is All