ssc

RAM ಎಂದರೇನು?

RAM, ಇದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮೊರಿ , ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನ ಮದರ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು CPU ನ ಆಂತರಿಕ ಮೆಮೊ…

Load More
That is All