river

Which is the longest river in South India?

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತೀ ಉದ್ದವಾದ ನದಿ ಯಾವುದು? ಎ) ಕಾವೇರಿ ಬಿ) ಗೋದಾವರಿ ಸಿ) ಕೃಷ್ಣಾ ಡಿ) ತುಂಗಭದ್ರಾ ಉತ್ತರ: ಗೋದಾವರಿ ವಿವರಣೆ:- ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತೀ ಉದ್…

Load More
That is All