Showing posts with the label Gupta Empire

ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ II , ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ

ಗುಪ್ತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ - ಗುಪ್ತ ರಾಜವಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಗತಿಗಳು (UPSC ಗಾಗಿ NCERT ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸ)