ai

ChatGPT ಎಂದರೇನು?

ChatGPT, ಅಥವಾ ಚಾಟ್ ಜನರೇಟಿವ್ ಪ್ರಿ-ಟ್ರೇನ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ‌ ಫಾರ್ಮರ್ ಆಗಿದೆಚಾಟ್ ‌ ಬಾಟ್ ಅನ್ನು OpenAI ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ 20…

Load More
That is All