Calendar

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನ 2020: ಪ್ರಸ್ತುತ ಥೀಮ್, ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ

ಡಾ. ಸಿ.ವಿ. ರಾಮನ್ ಅವರ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್‌ಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.…

Load More
That is All