Showing posts with the label Award

ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ

ಮ್ಯಾನ್ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಪ್ರಿಟ್ಜ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ನೃಪತುಂಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ರಾಮನ್ ಮ್ಯಾಗ್ಸೆಸೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮಾನ್

ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ:

ಅಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗಣಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

2022 ರ ಅಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಅಮೇರಿಕನ್ ಗಣಿತಜ್ಞ ಡೆನ್ನಿಸ್ ಪಿ. ಸುಲ್ಲಿವಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ