ಪ್ರಿಟ್ಜ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

 

ಪ್ರಿಟ್ಜ್ಕರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ "ಪ್ರಿಟ್ಜ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗಾಗಿ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಅಥವಾ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಇದನ್ನು ಹಯಾಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಿಟ್ಜ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು 1979 ರಲ್ಲಿ ಜೇ ಎ. ಪ್ರಿಟ್ಜ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಿಂಡಿ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಚರಿಸಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಿತ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಮಹತ್ವದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ.

ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೈನ್ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಿಟ್ಜ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಮಹತ್ವದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು ಪದಕ, ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮತ್ತು ಗಣನೀಯ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆಹ್ರಿ, ಜಹಾ ಹಡಿದ್, ರೆಂಜೊ ಪಿಯಾನೋ, ತಡಾವೊ ಆಂಡೋ, ರೆಮ್ ಕೂಲ್ಹಾಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಅನೇಕ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಟ್ಜ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬಹುಮಾನವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಪರಿಸರವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಿಟ್ಜ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗೆ ಮಾನದಂಡವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನವೀನ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.

 

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post