panchayatraj

Balwant Rai Mehta Committee in kannada,,

ಬಲವಂತ್ ರಾಯ್ ಮೆಹ್ತಾ ಸಮಿತಿ   ಜನವರಿ 1957 ರಲ್ಲಿ , ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ( 1952) ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಸ್ತರಣಾ ಸೇ…

Load More
That is All