OBJECTIVE GK & GS [UPSC/STATES/ SSC] Ancient Indian History

 

1ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜವಂಶದ ಆಡಳಿತಗಾರರು ದೇವಪುತ್ರ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದರು?

[A] ಮೌರ್ಯ
[B]
ಸುಂಗ
[C]
ಕುಶಾನ
[D]
ಶಕ-ಕ್ಷತ್ರಪ

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಸಿ [ಕುಶಾನ]

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು:
ಕುಶಾನರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ: ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಮೈಲುಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ಕುಶಾನ್ ರಾಜವಂಶದ ಪ್ರಮುಖ ಆಡಳಿತಗಾರ ಕನಿಷ್ಕ (ಕ್ರಿ.ಶ. 100 - 126). ಅವನ ವಂಶಸ್ಥರು ಅವನನ್ನು ದೇವಪುತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇವತೆಗಳ ಮಗ.

 

 

2ಆಡಳಿತಗಾರನ ತಲೆಯನ್ನು ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮೊದಲ ಶಾತವಾಹನ ರಾಜ ಯಾರು?

[A] ಶಾತಕರ್ಣಿ I
[B]
ಗೌತಮಿಪುತ್ರ ಶಾತಕರ್ಣಿ
[C] 
ವಸಿಷ್ಠಿಪುತ್ರ ಪುಲುಮಾವಿ
[D]
ಯಜ್ಞ ಶಾತಕರ್ಣಿ

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಎ [ಶಾತಕರ್ಣಿ I]

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು:
ಶಾತವಾಹನ ರಾಜವಂಶವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯಿಂದ ಕರಾವಳಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದವರೆಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 2 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿತು. ಶಾತವಾಹನರು ನೀಡಿದ ನಾಣ್ಯಗಳು ದ್ವಿಭಾಷಾ ದಂತಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ರಾಜರ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರಾಕೃತ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಾತವಾಹನ ರಾಜರು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರು. ಆಡಳಿತಗಾರನ ತಲೆಯನ್ನು ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮೊದಲ ಶಾತವಾಹನ ರಾಜನೇ ಶಾತಕರ್ಣಿ.

 

 

3ಸಿಂಧೂ ಕಣಿವೆ ನಾಗರೀಕತೆಯ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ನಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅಗ್ನಿಪೀಠಗಳ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ?

[A] ಮೊಹೆನ್-ಜೋ-ದಾರೋ
[B]
ಹರಪ್ಪ
[C]
ಕಲಿಬಂಗನ್
[D]
ಲೋಥಲ್

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಸಿ [ಕಲಿಬಂಗನ್]

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು:
ಕಲಿಬಂಗನ್ - ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಒಂಟೆಯ ಮೂಳೆಗಳು, ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಮತ್ತು ಆಯತಾಕಾರದ ಸಮಾಧಿಗಳು, ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅಗ್ನಿ (ವೇದ) ಬಲಿಪೀಠಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.

 

4ಜೈನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅಶೋಕನ ಮೊಮ್ಮಗ __?

[A] ಸಂಪ್ರತಿ
[B]
ಕುನಾಳ
[C]
ದಶರಥ
[D]
ಸಲಿಸುಕ

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: A [ಸಂಪ್ರತಿ]

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು:
ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸಂಪ್ರತಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಶೋಕನ ಮೊಮ್ಮಗ, ಇವರು ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 224-274 ರಿಂದ ಆಳಿದರು. ಮತ್ತು ಜೈನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.

 

5ಹರ್ಷವರ್ಧನನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನು?

[ಎ] ಸಿಲಾಡಿತ್ಯ
[
ಬಿ] ಹರ್ಷಾದಿತ್ಯ
[
ಸಿ] ಭಾಸ್ಕರವರ್ಮನ್
[
ಡಿ] ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಎ [ಸಿಲಾಡಿತ್ಯ]

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು:
ಭರ್ಷವರ್ಧನನನ್ನು (ಕ್ರಿ.ಶ. 606-647) ಸಿಲಾಡಿತ್ಯ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವನ ರಾಜ್ಯವು ಪಂಜಾಬ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಒರಿಸ್ಸಾ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ ನರ್ಮದಾ ನದಿಯ ಉತ್ತರದ ಇಡೀ ಇಂಡೋ-ಗಂಗಾ ಬಯಲಿನವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ನಂತರದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯಿಯಾದರು.

 

 

6.ಯಾವ ಶಿಲಾ ಶಾಸನವು ಅಶೋಕನ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ?

[A] ಭಬ್ರು ಶಿಲಾ ಶಾಸನ
[B]
ಕಾಳಿಂಗ ಶಿಲಾ ಶಾಸನ
[C]
ತಾರೈ ಶಿಲಾ ಶಾಸನ
[D]
ಬರಬಾರ್ ಗುಹೆ ಶಿಲಾ ಶಾಸನ

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಎ [ಭಬ್ರು ಶಿಲಾ ಶಾಸನ]

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು:
ಭಬ್ರೂ ಶಿಲಾ ಶಾಸನವು ಅಶೋಕನ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧ, ಸಂಘ ಮತ್ತು ಧಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ಶಿಲಾ ಶಾಸನ ಹೇಳಿದೆ.

 

 

7ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಜನಾಂಗೀಯ ಗುಂಪಿಗೆ, ತೋರಮಣ ಸೇರಿದ್ದನು?

[ಎ] ಸಿಥಿಯನ್ಸ್
[
ಬಿ] ಹುನಾಸ್
[
ಸಿ] ಯು-ಚಿಸ್
[
ಡಿ] ಸಕಾಸ್

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಬಿ [ಹುನಾಸ್]

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು:
ಹನ್ಸ್ ರಾಜನಾದ ತೋರಮಣನು ಹೆಫ್ತಲೈಟ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತಗಾರನಾಗಿದ್ದು, 5 ನೇ ಶತಮಾನದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 6 ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಳಿದನು. ತೋರಮಣನು ಪಂಜಾಬಿನಲ್ಲಿ ಹೆಫ್ತಲೈಟ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕ್ರೋatedೀಕರಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಈರಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಭಾರತವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವನ ಪ್ರದೇಶವು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು

 

8.ಅಶೋಕನ ಯಾವ ಶಿಲಾ ಶಾಸನವು ಪಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಗಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

[A] ಮೇಜರ್ ರಾಕ್ ಎಡಿಕ್ಟ್ X
[B]
ಮೇಜರ್ ರಾಕ್ ಎಡಿಕ್ಟ್ XI
[C]
ಮೇಜರ್ ರಾಕ್ ಎಡಿಕ್ಟ್ XII
[D]
ಮೇಜರ್ ರಾಕ್ ಎಡಿಕ್ಟ್ XIII

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಸಿ [ಪ್ರಮುಖ ರಾಕ್ ಶಾಸನ XII]

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು:
ಅಶೋಕನ ಮೇಜರ್ ಶಿಲಾ ಶಾಸನ, XII ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಂಗಡ ಪೈಕಿ ಸಹನೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ವಿನಂತಿ. ಈ ಶಾಸನವು ಪಂಥಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ರಾಜನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಆತಂಕವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆತನ ಮನವಿಯನ್ನು ಒಯ್ಯುತ್ತದೆ.

 

9ಯಾವ ಅಶೋಕನ್ ಶಾಸನವು ಧಮ್ಮನ ನೀತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ?

[A] ಪ್ರಮುಖ ಶಿಲಾ ಶಾಸನ IX
[B]
ಪ್ರಮುಖ ಶಿಲಾ ಶಾಸನ XI
[C]
ಪ್ರಮುಖ ಶಿಲಾ ಶಾಸನ XII
[D]
ಪ್ರಮುಖ ಶಿಲಾ ಶಾಸನ X

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಬಿ [ಪ್ರಮುಖ ರಾಕ್ ಶಾಸನ XI]

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು:
ಪ್ರಮುಖ ರಾಕ್ ಶಾಸನ XI ಅಶೋಕನ ಧಮ್ಮದ ನೀತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿರಿಯರ ಗೌರವವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಕಡೆಗೆ ಉದಾರವಾಗಿದೆ.

 

10ಈ ಕೆಳಗಿನ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತವು ಯಾವ ಭಾಗವಾಗಿದೆ?

[A] ಸ್ಯಾಮ್ ವೇದ
[B]
ಋಗ್ವೇದ
[C]
ಅಥರ್ವ ವೇದ
[D]
ಯಜುರ್ ವೇದ

ಉತ್ತರವನ್ನು ಮರೆಮಾಡು

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಬಿ ಋಗ್ವೇದ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು:
ಋಗ್ವೇದ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತವು ಋಗ್ವೇ10 ನೇ ಮಂಡಲವಾಗಿದ್ದು ಅದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಗಳ ಮೂಲವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ ಮತ್ತು ಶೂದ್ರ.

 


 

11ವರಿಯಾರ್, ಕಂದಾಯ ಪದವನ್ನು ಯಾವ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಯಿತು?

[A] ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಾಹಕ
[B]
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೇಡಿಕೆ
[C]
ಭೂ ತೆರಿಗೆ
[D]
ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಎ [ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಾಹಕ]

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು:
'
ವರಿಯಾರ್' ಪದವನ್ನು ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಕಾರರಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.

 

 

12ತಮಿಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?

[A] ನಕ್ಕೀರಾರ್
[B]
ಪುಷ್ಯಮಿತ್ರ
[C]
ಅಗ್ಗತಿಯಂ
[D]
ಅಗಸ್ತಾಯ

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಡಿ [ಅಗಸ್ತಾಯ]

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು:
ತಮಿಳು ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತಮಿಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪಿತಾಮಹ 'ಅಗಸ್ತಾಯ'.

 

 

13ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನಿಷ್ಕ -1 ರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಯಾರು?

[A] ವಸುಮಿತ್ರ, ಅಶ್ವಘೋಷ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವ
[B]
ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಚರಕ ಮತ್ತು ಮಾತರ
[C]
ಚರಕ, ವಸುಮಿತ್ರ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಘೋಷ
[D]
ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಡಿ [ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ]

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು:
ಕಾನಿಷ್ಕ I ರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಶ್ವಘೋಷ (ಬೌದ್ಧ ಕವಿ), ನಾಗಾರ್ಜುನ (ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ), ಸಂಘರಕ್ಷ (ಚಾಪ್ಲಿನ್), ಮಾಥಾರ (ರಾಜಕಾರಣಿ), ವಸುಮಿತ್ರ (ಬೌದ್ಧ ವಿದ್ವಾಂಸ), ಚರಕ (ವೈದ್ಯ) ಮತ್ತು ಅಗಿಸಾಲ (ಇಂಜಿನಿಯರ್).

 

 

14ಗುಪ್ತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕೆಳಗಿನ ಆಡಳಿತಗಾರರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗುಪ್ತ ಯುಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು?

[A] ವಿಷ್ಣುಗುಪ್ತ
[B]
ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ I
[C]
ಸ್ಕಂದಗುಪ್ತ
[D]
ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಬಿ [ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ I]

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು:
ಗುಪ್ತರ ಯುಗವನ್ನು ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ I 319-320 AD ಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ಗುಪ್ತ ವಂಶದ ನಿಜವಾದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಮಹಾರಾಜಾಧಿರಾಜ (ರಾಜರ ರಾಜ) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

 

 

15ಮುಂಡಕ ಉಪನಿಷತ್, ಮಾಂಡುಕ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನಾ ಉಪನಿಷತ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ವೇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ?

[ಎ] ಅಥರ್ವ-ವೇದ
[
ಬಿ] igಗ್-ವೇದ
[
ಸಿ] ಸಾಮ-ವೇದ
[
ಡಿ] ಯಜುರ್-ವೇದ

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಎ [ಅಥರ್ವ-ವೇದ]

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು:
ಅಥರ್ವವೇದ ಪಠ್ಯವು ಮೂರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇದು ಹಿಂದೂ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಡಕ ಉಪನಿಷತ್, ಮಾಂಡುಕ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನಾ ಉಪನಿಷತ್ ಸೇರಿವೆ.

 

 

16ಅಶೋಕನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ಬುದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಕರೆದನು?

[A] ಮಗಧ
[B]
ಪಾಟಲೀಪುತ್ರ
[C]
ಬರ್ಮಾ
[D]
ದೇರೆವಾಡ

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಬಿ [ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ]

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು:
ಮೂರನೆಯ ಬೌದ್ಧ ಮಂಡಳಿಯು ಸುಮಾರು 250 BCE ಯಲ್ಲಿ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರದ ಅಶೋಕರಾಮದಲ್ಲಿ, ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಮಂಡಳಿಯು ಥೇರವಾಡ ಮತ್ತು ಮಹಾಯಾನ ಶಾಲೆಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ ಮತ್ತು ತಿಳಿದಿದೆ, ಆದರೂ ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯು ಥೇರವಾಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.

 

 

17ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ರಾಜ್ಯ ಆಡಳಿತದ ವಿವರಣೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ?

[A] ಗುಪ್ತ ಅವಧಿ
[B]
ಮೌರ್ಯ ಅವಧಿ
[C]
ಶುಂಗ ಅವಧಿ
[D]
ಶಾತವಾಹನ ಅವಧಿ

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಬಿ [ಮೌರ್ಯ ಅವಧಿ]

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು:
ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ, ರಾಜ್ಯ ಆಡಳಿತದ ವಿವರಣೆಯು ಮೌರ್ಯರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೌಟಿಲ್ಯದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಾಟಲಿಪುತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ರಾಜಧಾನಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಲಾಯಿತು.

 

 

18ಪುಷ್ಯಮಿತ್ರ ಶುಂಗ, ಮೂಲತಃ ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸೇನಾಪತಿ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಮೌರ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬೃಹದ್ರಥನನ್ನು 185 BC ಯಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದವನು ____?

[A] ಬ್ರಾಹಮಿನ್
[B]
ಕ್ಷತ್ರಿಯ
[C]
ವೈಶ್ಯ
[D]
ಶೂದ್ರ

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಎ [ಬ್ರಾಹಾಮಿನ್]

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು:
ಪುಷ್ಯಮಿತ್ರ ಶುಂಗ ಶುಂಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಆಡಳಿತಗಾರ. ಆತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯಿ. ಪುಷ್ಯಮಿತ್ರ ಮೂಲತಃ ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸೇನಾಪತಿ "ಜನರಲ್". ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 185 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೈನ್ಯದ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಮೌರ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬೃಹದ್ರಥ ಮೌರ್ಯನನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮನ್ನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.

 

 

19.ಜೈನ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗಾಗಿ ಉದೈಗರಿಯಲ್ಲಿ ಗುಹೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಖಾರ್ವೇಲ ಯಾವ ರಾಜವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಆಡಳಿತಗಾರ?

[ಎ] ಚೇತಿ
[
ಬಿ] ಶಾತವಾಹನ
[
ಸಿ] ಶುಂಗ
[
ಡಿ] ನಂದ

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಎ [ಚೆಟಿ]

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು:
ಜೈನ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಧ್ಯಾನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ವೇಲರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಗುಹೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಸನದ ಪ್ರಕಾರ, ಚೇಡಿ ರಾಜವಂಶದ ರಾಜ ಖರವೇಲನು ಈ ಗುಹೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಉತ್ಖನನ ಮಾಡಿದನು.

 

 

20ಯಾವ ರಾಜನಿಗೆ ಕವಿರಾಜ ಅಥವಾ ಕವಿಗಳ ರಾಜ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಇತ್ತು?

[A] ಚಂದ್ರ ಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ
[B]
ಸಮುದ್ರ ಗುಪ್ತ
[C]
ಸ್ಕಂದ ಗುಪ್ತ
[D]
ಅಶೋಕ

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಬಿ [ಸಮುದ್ರ ಗುಪ್ತಾ]

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು:
ಗುಪ್ತ ರಾಜ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತನು ಕೊಳಲು ನುಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಕವಿತೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವರು ಸ್ವತಃ ಅನೇಕ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕವಿಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅವನಿಗೆ ಕವಿರಾಜ್ ಅಥವಾ ಕವಿಗಳ ರಾಜ ಎಂದು ಬಿರುದು ನೀಡಲಾಯಿತು.

 


0/Post a Comment/Comments